Ospøy

LOKALITET

Ospøy

Lokaliteten Ospøy ligg nordaust for Agasøster i Bømlo kommune. På denne lokaliteten har me fire merdar og fôrflåte.
Lokaliten ligg ved hovudleia mellom Bømlo og Fitjar/Stord. Her er god gjennomstrømming og fine tilhøve for oppdrett av laks.

Løyvet på denne lokaliteten er på inntil 1560 tonn ståande biomasse. Fisken her vert fôra frå lokalitet Soløy, men kvar dag er det ein eller fleire røktarar her som sjekker fisk og anlegg.

Like nordaust for Agasøster i Bømlo kommune ligg lokaliteten Ospøy.

© Fylkesnes Fisk AS