Lelandsholmen

LOKASJON

Lelandsholmen

Lokaliteten Lelandsholmen ligg i Hiskosen på vestsida av Bømlo kommune. Lokaliteten ligg i samme område som Hiskholmen og blir drifta i lag med denne.
På Lelandsholmen er det fire åttekanta stålmerder og fôrflåte fra Moster Farm. Løyvet er på inntil 1560 tonn ståande biomasse. Også denne lokaliteten har landstraum for mest mogeleg bærekraftig produksjon. Lelandsholmen blir drifta i lag med Hiskholmen.

Fylkesnes Fisk har eigne servicebåtar som gjennomfører ulike arbeidsoperasjonar på anlegga.

Utsikten røktarane har frå Lelandsholmen. Her er fjellet Siggjo bada i ettermiddagssol.

Lokaliteten Lelandsholmen ligg ein kort båttur ut frå basen på Fylkesnes.

© Fylkesnes Fisk AS