LOKASJON

Hiskosen

Lokaliteten Hiskholmen ligg heilt vest i havet ved Hiskosen i Bømlo kommune. Den ble etablert i 1991 og har vært en svært god lokalitet for oppdrett av laks.
Lokaliteten har fem stålmerdar fra Moster Farm på Bømlo. Her er også ein heilt ny fôrflåte produsert av Moster Farm. Denne lokaliteten er tilknytta landstrøm for mest mulig bærekraftig produksjon. Løyvet er på inntil 2340 tonn ståande biomasse.

Til vanleg er det to personar som jobbar på denne lokaliteten som blir samdrifta med Lelandsholmen.

NB! På denne sida kjem det snart bilde og video. Velkommen tilbake!

Her kjem det snart ein videosnutt. Velkommen tilbake!

Her kjem det snart bilde. Velkommen tilbake.

Her kjem det snart bilde. Velkommen tilbake.

Her kjem det snart bilde. Velkommen tilbake.

© Fylkesnes Fisk AS. Nettsider utvikla av Sydvest.