Hiskholmen

LOKASJON

Hiskosen

Lokaliteten Hiskholmen ligg heilt vest i havet ved Hiskosen i Bømlo kommune. Den ble etablert i 1991 og har vært en svært god lokalitet for oppdrett av laks.

Lokaliteten har fem stålmerdar fra Moster Farm på Bømlo. Her er også ein heilt ny fôrflåte produsert av Moster Farm.

Denne lokaliteten er tilknytta landstrøm for mest mulig bærekraftig produksjon. Løyvet er på inntil 2340 tonn ståande biomasse.

Til vanleg er det to personar som jobbar på denne lokaliteten som blir samdrifta med Lelandsholmen.

Røktarane inspiserer fisken og anlegget dagleg.

Handfôring er ein god måte å sjekka appetitt og inspisera fisken for å sjå at han har det bra.

Anlegget på Hiskholmen er topp moderne.

God fiskevelferd og fiskehelse oppnår me best ved å vera tett på, og følgja fisken nøye opp frå dag til dag, og veke til veke.

© Fylkesnes Fisk AS